Desviament provisional a Tordera

Si esteu pensant en fer la ruta de la Tordera al seu pas pel municipi de Tordera, heu de saber que com a conseqüència de les obres de consolidació dels talussos del riu al seu pas pel poble, greument afectats pel temporal Glòria, una petita part del recorregut de la ruta es troba tallat i heu de fer servir un desviament provisional d’aproximadament 400m.

Es tracta d’un petit recorregut que us separarà momentàniament del riu, passant pel Parc de l’alcalde Sagrera. Podeu consultar el mapa en detall a l’apartat itinerari de la web: www.tourdera.cat/itinerari. Actualment els talussos ja es troben consolidats amb escullera i les obres es centraran en les properes setmanes en la instal·lació de tanca de protecció, consolidació del ferm amb una base de sauló compactat, etc. Es preveu restablir la circulació normal a la zona al segon trimestre de 2021.