1a revisió anual de la ruta

Com sabeu, a la ruta de la Tourdera realitzem anualment dues revisions completes de tot el recorregut i, de totes les incidències detectades, en fem arribar als responsables del manteniment de cada municipi tot allò detectat. Durant el present mes de juliol s’està realitzant la 1a revisió anual de tot el recorregut.

Durant aquest mes de juliol s’està realitzant la primera de les dues revisions anuals que es fa de tot el recorregut de la ruta. Aquestes revisions serveixen per garantir el bon funcionament i usabilitat de la ruta, així com també per verificar que incidències antigues hagin estat resoltes pels responsables del manteniment de cada zona.

Recordeu, tanmateix, que qualsevol persona o usuari de la ruta que detecti una incidència, la pot comunicar mitjançant el formulari web o contactar-nos directament per comunicar-nos-la. Des de la coordinació general del projcte es deriva la incidència a l’entitat responsable del manteniement de la ruta en aquell municipi i se’n fa el seguiment de la seva resolució.

En general, les incidències més comunes fan referència al mobiliari de senyalització (banderoles, fites, etc.), normalment per actes de bandalisme o pel mateix pas del temps i de les inclemències meteorològiques. Per aquest motiu, recomanem que abans de fer la ruta us prepareu bé l’itinerari o us baixeu el track, per si en un moment determinat desapareix un element de senyalització.

Esperem que disfruteu de tots els trams de la Tourdera i que ens feu arribar les incidències que detecteu mitjançant el formulari web!!!

Facebook
Twitter
Categories