Projecte

Els espais fluvials tenen uns valors patrimonials excepcionals, tant pel que fa als seus vessants ambiental i productiu, com per la importància de l’ús social que hi té lloc. La Tordera i la riera d’Arbúcies són bons exemples de cursos fluvials amb una significació molt elevada en el paisatge i el poblament humà del seu entorn i, entre les múltiples funcions que s’hi poden desenvolupar, hi ha el de la dinamització turística, concretament mitjançant el turisme actiu.

El projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” neix de la voluntat pública dels diferents promotors del projecte de dinamitzar els recursos naturals, culturals i immaterials vinculats al riu Tordera i la seva conca, mitjançant la vinculació del senderisme i el cicloturisme al voltant d’un curs fluvial tant important com la Tordera i la riera d’Arbúcies, tal i com s’ha fet en altres rius molt importants, com en la “Ruta del Danubi” o la “Ruta del Roina” o, molt més a prop i més petit, amb el “Camí natural de la Muga” a l’Alt Empordà.

La conca de la Tordera es troba en una situació privilegiada per a un projecte d’aquestes característiques: comunicacions excepcionals, la Costa Brava, el Parc Natural del Montseny, infraestructura turística, paisatges naturals de costa i de muntanya, patrimoni cultural, etc. L’adequació d’aquesta ruta per al senderisme i cicloturisme pretén atraure visitants molt interessats pel territori i el seu patrimoni, que diversifiqui l’oferta turística actual, contribueixi a desestacionalitzar-la, servint d’element vertebrador del territori i, alhora, es converteixi en un eix d’activitat per les empreses de serveis, per al comerç i per als equipaments disponibles en els municipis participants.

El projecte Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies és possible gràcies als 18 ajuntaments col·laboradors, a la coordinació per part del Consell Comarcal de la Selva i al finançament per part de la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona per a les actuacions realitzades.