Revisió d’hivern de la Tourdera

Durant aquest hivern hem estat realitzant la revisió de tota la Tourdera i emetent els informes per a cadascun dels responsables del manteniment a cada municipi, per tal de detectar problemàtiques a la ruta i poder preparar-la de la millor manera per a la primavera. Si us interessa conèixer una mica els resultats, no deixeu de llegir aquest article!

Com sabeu, cada any realitzem dues revisions completes de la ruta, per verificar el seu estat i certificar que el seu seguiment estigui garantit. Durant aquesta revisió d’hivern, realitzada entre els mesos de desembre i gener, s’han detectat un total de 102 incidències repartides pels 18 municipis participants a la ruta. Per cada ajuntament, s’ha elaborat el corresponent informe detallat, el qual compta amb una fitxa per cada incidència, i que fem arribar a l’entitat que s’encarrega del manteniment al municipi en qüestió.

En general, a la Tourdera el manteniment es realitza per tres vies: en alguns casos és el propi ajuntament qui realitza les accions de millora per mitjà de la seva brigada municipal, en altres casos és la colla de manteniment del Parc Natural del Montseny i, finalment, alguns municipis tenen subcontractat el manteniment, ja sigui amb el servei de manteniment d’itineraris del Consell Comarcal de la Selva o, alguns altres, ho fan per mitjà de la Fundació Acció Baix Montseny.

Tot i que ja ho hem repetit moltes vegades, el manteniment de la ruta és un aspecte importantíssim a l’hora d’oferir un producte de qualitat per als usuaris de la Tourdera, per això cada any en fem les dues revisions completes de tot el recorregut i comuniquem als responsables del manteniment de cada municipi tot allò detectat. Així mateix, recordeu que disposem d’un formulari web perquè els propis usuaris de la ruta ens comuniqueu les incidències que detecteu (www.tourdera.cat/incidencies).

Durant la revisió realitzada aquest hivern, el nombre més gran d’incidències ha estat, com sempre, sobre la senyalització, un fet normal tenint en compte que a la ruta hi ha més de 849suports de senyalització i 1801 senyals. Més concretament, en aquesta revisió s’han detectat 88 incidències sobre senyalització (86%) i 14 sobre trams (14%), exactament els mateixos percentatges que en la darrera revisió, però amb un descens molt important d’incidències (53 incidències menys). De totes les incidències, 68 varen ser lleus (67%), en front de les 34 restants greus (37%), on les incidències greus són les que poden suposar un risc important de que l’usuari perdi la pista de la ruta i es perdi. Finalment, durant les tasques de la revisió es varen resoldre sobre el terreny 15 incidències (15%), sempre tenint en compte que es tracta de tasques que es poden fer aprofitant la visita de camp, com pot ser per la reposició de vinils Tourdera, redreçat de banderoles doblegades, etc. De la resta d’incidències, 4 ja estaven en procés de resolució (4%) i 83 estaven pendents de resolució (81%).

Gràfic del tipus d’incidències
Mapa de la distribució de les incidències detectades

Us deixem algunes fotografies d’exemple d’alguns manteniments realitzats recentment:

Exemple de fita recol·locada

 

Exemple d’aclariment de vegetació entorn de fita

 

Exemple de neteja de banderoles

Esperem que gaudiu de tots els trams de la Tourdera i, recordeu que si detecteu incidències, ens les podeu comunicar mitjançant el formulari web!!!

Facebook
Twitter
Categories