Consells de comportament al medi natural

La realització d’activitats en el medi natural comporta que el nostre comportament sigui adequat i respectuós amb l’entorn. Això implica que hi ha un seguit de “normes” a les que ens hem de cenyir per tal que les nostres ativitats d’oci, tals com anar en bicicleta o practicar el senderisme pel medi natural, generin el menor impacte possible. Per aquest motiu, us deixem en aquest article alguns consells de comportament al medi natural.

1) Els propietaris d’animals domèstics són els responsables de la seva conducta. Per tant, si vas amb els teus animals al medi ets responsable de les seves actuacions i has de saber que no poden pertorbar els animals i els hàbitats dels espais naturals, ni tampoc molestar a la resta de visitants. Tingues cura especial amb la conducta, per evitar molèsties a la fauna fluvial i pertorbacions al medi natural. No els abandonis ja que poden esdevenir animals depredadors, així com perjudicials per als ecosistemes naturals. Porta sempre el gos lligat.
_
2) L’accés a l’àmbit fluvial està regulat per la Llei 9/1995, de 27 de juliol. Per tant, no hi accedeixis de cap manera si no n’estans segur que hi és permès, ja que pot supsar un perill per a la preservació de l’ecosistema fluvial i per a la seguretat d’altres usuaris. Recorda que no pots travessar la llera amb vehicles a motor ni circular per les riberes, si no hi és expressament permès.
_
3) L’acampada només és permesa en àrees expressament creades o als llocs expressament indicats. Per acampar en un espai natural cal el permís de la propietat privada i que l’ajuntament o municipi no hi prohibeixi expressament l’acampada. En el cas d’un Parc Natural, cal també el permís de l’òrgan gestor del parc. Malgrat tenir permís per acampar, cal respectar sempre la fauna i la flora. Si acampes en els àmbits fluvials i has de netejar els estris, no ho rentis directament al riu o riera, evita que l’escuma vagi a parar a l’aigua.
_
4) Recull sempre tots els residus que generis i emporta’t-els per dipositar-los en contenidors de recollida. Recorda que hi ha residus que poden trigar molts i molts anys en desaparèixer i que poden afectar a la flora, la fauna i l’aigua. És responsabilitat de tothom recollir els residus i reciclar-los.
_
5) Recorda que per norma general no es pot fer foc al medi natural, sense autorització expressa. Has de ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi. Si detectes alguna fumera sospitosa, avisa ràpidament al 112.
_
6) Respecta en tot moment els elements de senyalització instal·lats, com cartells i senyals indicatives i informatives.  Si veus actes vandàlics avisa a l’ajuntament del municipi o, si estas fent la ruta de la Tordera, ens pots comunicar la incidència a partir del formulari de la web.
_
6) Recorda que en els espais naturals protegits necessites tramitar una autorizació per dur a terme una activitat. Qualsevol esdeveniment esportius, activitat educativa, de recerca o recreatives, entre altres, han de ser prèviament autoritzades per les autoritats dels espais naturals, fins i tot activitats com fer volar drons per realitzar enregistraments o filmacions.
_
7) Els usuaris de la bicicleta sempre heu de vetllar per no afectar els senderistes que comparetixin itinerari amb vosaltres, sense interrompre el pas, evitant colisions, etc.
_
_
Esperem que amb aquests consells pugueu gaudir de l’entorn d’una manera segura i respectuosa, generant el menor impacte.
Facebook
Twitter
Categories