Centre d’informació de Fogars de Montclús

Adreça: Ctra. BV-5114, km 4
Telèfon: 938475290
Contacte electrònic: p.montseny.cifogars@diba.cat
Horaris: caps de setmana i festius, de 10 a 15 h

Més informació al web del Parc Natural del Montseny.