1ª sortida sobre el terreny del projecte de ciència ciutadana Llegim el riu (Sant Celoni)

1ª sortida sobre el terreny del projecte de ciència ciutadana Llegim el riu (Sant Celoni)

1ª sortida sobre el terreny del projecte de ciència ciutadana Llegim el riu (Sant Celoni)

46 46 people viewed this event.
Llegim el riu està adreçat a adults que vulguin participar en un projecte de recerca ecològica a la riera de Pertegàs. Cal un compromís d’assistència a un mínim de 2 sessions per part dels participants. L’activitat és per adults. Cal inscriure’s a santceloni.cat/formularis

Llegim el riu suma ciutadania i recerca ecològica dels rius a partir d’espais d’innovació social creats a les biblioteques municipals per afavorir el coneixement dels ecosistemes fluvials i la col·laboració ciutadana en la seva protecció.

Llegim el riu és un projecte transversal de la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les biblioteques municipals. 
 
El projecte es coordina amb l’eina de ciència ciutadana RiuNet del grup de recerca (FEHMlab) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i compta amb la col·laboració de l’associació Hàbitats i la Fundació Rivus.

Llegim el riu vol complementar els projectes de ciència ciutadana a la conca del riu Llobregat i a les conques del Besòs i la Todera, per afavorir-ne el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la seva protecció. Amb els resultats d’aquest procés científic i divulgatiu, es cocreen amb la ciutadania recomanacions de polítiques públiques per gestionar i conservar el patrimoni fluvial d’aquests entorns. (Més informació)

To register for this event email your details to mcorominas@selva.cat

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

20-04-2024 @ 10:00 to
20-04-2024
 

Location

Share With Friends