Obres de remodelació del Passeig Fluvial de Tordera

Després de molts mesos, i d’un llarg període de tràmits burocràtics, ja fa unes setmanes que les obres del passeig fluvial de la Tordera, per on passa la ruta de la Tourdera a l’alçada del nucli de Tordera, es troben en execució. Aquesta gran obra, també ocasionada pels greus desperfectes ocasionats pel temporal Glòria, té un període d’execució que s’allargarà durant bona part de l’estiu però que deixarà el pas de la ruta per aquest punt en òptimes condicions.

Els desperfectes que va ocasionar el temporal Glòria al seu pas pel nucli de Tordera varen requerir una actuació d’urgència de tots els talussos del riu que donen al nucli urbà i que varen requerir la construcció d’una llarga escullera. Tanmateix, des de l’ajuntament s’ha estat treballant durant tot aquest temps per restablir i millorar tota la urbanització de la zona. Aquest procés ha estat lent perquè ha calgut el suport de diverses administracions per poder finançar el projecte i, fins al moment, el pas de la ruta en aquest punt presenta una petita desviació del recorregut d’uns 400m, encara en actiu, consistent en separar-se momentàniament del riu, passant pel Parc de l’alcalde Sagrera, tal i com s’especifica al següent mapa o al mapa interactiu de la web.
_
_
La zona més malmesa correspon a uns 300 m del tram i coincideix en l’àmbit del nucli urbà i del carril bici que connecta el municipi de Tordera amb Fogars de la Selva. En aquesta zona, la llera del riu es va reduir en uns 15-20 m i també una part del camí de formigó de connexió del passeig en va patir esllavissades. Això va comportar l’afectació de nombrosos elements urbans com fanals, trams de barana, quadres elèctrics per serveis municipals i línies elèctriques, de rec i d’aigua potable. Els danys també van afectar l’arbrat perimetral del passeig i a la zona enjardinada. La part del passeig asfaltada destinada a aparcament també va patir afectacions.
 
_
Des de l’Ajuntament de Tordera s’ha redactat un projecte d’urbanització, restitució i millora del passeig fluvial de la Tordera per aquesta zona, que pretén que la zona esdevingui un nou espai públic lúdic d’apropament i obertura del municipi a la Tordera. Es tracta d’un espai natural de referència, proper al nucli urbà i que a més, compta actualment amb diversos equipaments de caràcter esportiu i cívic-social com la pista de l’Amistat, l’Esplai de la gent gran i els jardins de l’alcalde Sagrera, un fet que propicia a la reestructuració d’aquest tipus de millora d’aquesta ubicació.
_

A banda de mantenir la linealitat del passeig paral·lel al riu, el projecte proposa incorporar espais que permetin un ús més ampli d’activitats de lleure, esportives, cíviques i socials, que beneficiaran molt a la ruta de la Tordera. Es pretén, d’una banda, urbanitzar el carrer de Puigvert, de manera que es generi un espai públic d’entrada a la zona, pròxim al nucli urbà i que ajudi a estructurar l’itinerari de vianants, carril bici i permeti una zona d’estacionament. El projecte de reforma del passeig fluvial incorpora  també elements de vegetació i d’ombra en aquest tram. Les obres de remodelació es preveu que s’allargaran durant bona part de l’estiu.

Facebook
Twitter
Categories