Resultats de la revisió semestral de la ruta

Durant aquests mesos d’estiu hem estat realitzant la revisió de tota la Tourdera i emetent els informes a cadascun dels responsables del manteniment a cada municipi, per tal de detectar problemàtiques a la ruta i poder preparar-la per la tardor. Us hem preparat aquest petit article amb els resultats més rellevants.

Durant aquesta revisió de la ruta, realitzada entre els mesos de juny i agost, s’han detectat un total de 155 incidències repartides pels 18 municipis participants a la ruta. Per cada ajuntament, s’ha elaborat el corresponent informe detallat, el qual compta amb una fitxa per cada incidència, i que fem arribar a l’entitat que s’encarrega del manteniment el municipi en qüestió.

En general, a la Tourdera el manteniment es realitza per tres vies: el propi ajuntament realitza les accions de millora per mitjà de la seva brigada municipal, en altres casos és la colla de manteniment del Parc Natural del Montseny, alguns municipis tenen subcontractat el servei de manteniment d’itineraris del Consell Comarcal de la Selva o, alguns altres, ho fan per mitjà de la Fundació Acció Baix Montseny.

Com sempre diem, el manteniment de la ruta és un aspecte bàsic a l’hora d’oferir un producte de qualitat per als usuaris de la Tourdera, per això cada any fem dues revisions completes de tot el recorregut i comuniquem als responsables del manteniment de cada municipi tot allò detectat. Així mateix, recordeu que disposem d’un formulari web perquè els propis usuaris de la ruta ens comuniqueu les incidències que detecteu (www.tourdera.cat/incidencies).

Durant la revisió realitzada aquest estiu, el nombre més gran d’incidències ha estat, com sempre, sobre la senyalització, un fet normal tenint en compte que a la ruta hi ha més de 850 suports de senyalització i 1800 senyals. Més concretament, en aquesta revisió s’han detectat 130 incidències sobre senyalització (84%) i 25 sobre trams (16%), el que suposa una proporció molt similar a la darrera revisió de 2023, en el que els percentatges eren de 82% i 18%, respectivament. De totes les incidències, 120 varen ser lleus (77%), en front de les 14 restants greus (23%), el que suposa un menor pes de les incidències greus. Finalment, durant les tasques de la revisió es varen resoldre sobre el terreny 34 incidències (22%), sempre tenint en compte que es tracta de tasques que es poden fer aprofitant la visita de camp, com pot ser per la reposició de vinils Tourdera, redreçat de banderoles doblegades, etc. La resta d’incidències (120), estaven totes pendents de resolució (77%), excepte 1 que es trobava en resolució (1%).

 

Us deixem algunes fotografies d’exemple d’alguns manteniments realitzats recentment:

Reposició de placa desapareguda a Fogars de la Selva
Recol·locació de fita caiguda a Arbúcies
Control de vegetació entorn de fita a Arbúcies
Reposició de vinil de seguiment a Montseny
Control de vegetació entorn de fita a Fogars de la Selva

Esperem que gaudiu de tots els trams de la Tourdera i, recordeu que si detecteu incidències, ens les podeu comunicar mitjançant el formulari web!!!

Facebook
Twitter
Categories