Revisió semestral de la Tourdera

Aquest mes de juny hem iniciat la primera revisió anual de la Tourdera per tal de verificar l’estat de la ruta i detectar totes aquelles incidències a l’itinerari i a la senyalització. Com sabeu, a la Tourdera fem anualment dues revisions completes de tot el recorregut i, de totes les incidències detectades, en fem arribar als responsables del manteniment de cada municipi tot allò que detectem.

Durant aquest mes de juny estem fent la primera revisió de tota la ruta, de les dues previstes per aquest any 2023. Aquestes revisions serveixen per garantir el bon funcionament i usabilitat de la ruta, així com també per verificar que incidències antigues hagin estat resoltes pels responsables del manteniment de cada zona.

Us recordem que qualsevol usuari de la ruta pot comunicar una incidència que hagi detectat mentre la feia mitjançant aquest formulari web o pot contactar-nos directament per comunicar-nos-la. Des de la coordinació general del projecte es deriva la incidència a l’entitat responsable del manteniment de la ruta del tram o de la senyal afectada, i se’n fa el seguiment de la seva resolució.

Per norma general, les incidències més comunes a la Tourdera, com en qualsevol itinerari d’aquestes característiques, fan referència a la senyalització (banderoles, fites, etc.), normalment per actes de bandalisme o pel mateix pas del temps i de les inclemències meteorològiques. Per aquest motiu, recomanem que abans de fer la ruta us prepareu bé l’itinerari o us baixeu el track, per si en un moment determinat desapareix un element de senyalització.

Esperem que gaudiu de tots els trams de la Tourdera aquest estiu, vigilant especialment amb la calor (podeu llegir aquest article amb consells contra la calor), i que ens feu arribar les incidències que detecteu mitjançant el formulari web!!!

Facebook
Twitter
Categories