Revisions anuals Tourdera

El manteniment de les rutes és un aspecte molt important a l’hora d’oferir un producte de qualitat als usuaris finals. A la ruta de la Tourdera realitzem anualment dues revisions completes de tot el recorregut i, de totes les incidències detectades, en fem arribar als responsables del manteniment de cada municipi tot allò detectat. Durant el mes de novembre s’ha realitzat a la Tourdera la 2a revisió anual de tot el recorregut.

Llegiu més