Modificació del traçat de la Tourdera a Palafolls

Foto: Tourdera. Suport de senyalització a la modificació de traçat realitzada a Palafolls.

El passat 22 de maig es va realitzar un petit canvi de traçat de la Tourdera al municipi de Palafolls, amb l’objectiu de fer la ruta més segura i atractiva per als usuaris. Concretament, la modificació del traçat esquiva el pas de la ruta pel polígon industrial d’en Puigverd, millorant substancialment l’experiència dels usuaris, en un entorn més tranquil de boscos i conreus i, sobretot, molt més segur.

Llegiu més

Renovació de la senyalització a Malgrat de Mar

Foto: Tourdera. Plafó recol·locat a l'inici del camí que porta a la Desembocadura de la Tourdera a Malgrat de Mar.

En les darreres setmanes ha tingut lloc la renovació de tota la senyalització de la Tourdera pel municipi de Malgrat de Mar. L’actuació, subvencionada i executada per la Diputació de Barcelona (Catàleg de serveis), ha suposat, a més, la integració de la senyalització dins la de la xarxa de camins del Maresme.

Llegiu més

Inici de la primera revisió anual de la Tourdera

Aquest mes de maig hem iniciat la primera revisió anual de la Tourdera per tal de verificar l’estat de la ruta i detectar totes aquelles incidències a l’itinerari i a la senyalització. Des del Consell Comarcal de la Selva, com a coordinadors del projecte, realitzem anualment dues revisions completes de tot el recorregut i fem arribar totes les incidències detectades als responsables del manteniment de cada municipi.

Llegiu més

Millores de la senyalització a Tordera

El passat 13 de març l’ajuntament de Tordera va realitzar diverses actuacions de millora de la senyalització direccional de banderoles de seguiment de la ruta pel municipi. Concretament, es varen actualitzar continguts de banderoles direccionals malmeses pel pas dels anys, així com es varen reposar plaques identificatives de la Tourdera.

Llegiu més

Revisió d’hivern de la Tourdera

Durant aquest hivern hem estat realitzant la revisió de tota la Tourdera i emetent els informes per a cadascun dels responsables del manteniment a cada municipi, per tal de detectar problemàtiques a la ruta i poder preparar-la de la millor manera per a la primavera. Si us interessa conèixer una mica els resultats, no deixeu de llegir aquest article!

Llegiu més

Zona en obres a la ruta a l’inici del camí de Fogars a Tordera

Malgrat fa uns mesos us vàrem comunicar que les obres a la zona del polígon de Can Buscà de Tordera ja estaven finalitzades, actualment s’estan realitzant unes obres de millora de l’accés en aquest punt. Aquestes obres, que no afecten directament al pas de la ruta, suposen un desviament del traçat original de la ruta , tot i que heu de circular prenent precaucions.

Llegiu més

Finalització de les obres al pas de la Tourdera a Can Buscà (Tordera)

Des de fa ja uns mesos, el pas de la ruta de la Tordera per la zona de Can Buscà, al terme municipal de Tordera, es trobava desviat de l’itinerari original degut a les obres d’urbanització de la zona. Amb el restabliment del traçat original, s’ha reforçat la senyalització amb la instal·lació d’alguns vinils direccionals identificatius de la Tourdera.

Llegiu més

Revisió semestral de la Tourdera

Aquest mes de juny hem iniciat la primera revisió anual de la Tourdera per tal de verificar l’estat de la ruta i detectar totes aquelles incidències a l’itinerari i a la senyalització. Com sabeu, a la Tourdera fem anualment dues revisions completes de tot el recorregut i, de totes les incidències detectades, en fem arribar als responsables del manteniment de cada municipi tot allò que detectem.

Llegiu més