Resultats de la 1a revisió anual de la ruta

Durant el passat mes de juliol es va realitzar la revisió completa que, semestralment, es realitza a la ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies. Aquesta ha estat la 1a revisió d’aquest any 2022, amb la previsió de fer la segona el mes de novembre. Totes les incidències detectades han estat notificades als diferents responsables del manteniment de la ruta, que en són els diferents ajuntaments participants o a qui aquests tinguin derivat el servei.

Llegiu més