Centre d’informació de Montseny

Adreça: plaça de la Vila, 7 Telèfon: 938473137 Contacte electrònic: p.montseny.casal@diba.cat Horaris: de dilluns a divendres de 10 h a 14 h, i dissabtes, diumenges i festius de 10h a 15 h. Més informació al web de turisme municipal.