Centre d’informació de Montseny

Adreça: plaça de la Vila, 7
Telèfon: 938473137
Contacte electrònic: p.montseny.casal@diba.cat
Horaris: de dilluns a divendres de 10 h a 14 h, i dissabtes, diumenges i festius de 10h a 15 h.

Més informació al web de turisme municipal.