Actuacions de l’ACA a la Tordera

El passat mes de gener la Generalitat de Catalunya va informar de les diverses actuacions que va realitzar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a les ribes de la Tordera en els municipis de Sant Celoni i Gualba, al pas del traçat de la Ruta de la Tordera per aquests municipis.

Tal i com es desprèn de la nota de premsa, les tasques es varen realitzar dins les actuacions de manteniment i conservació de lleres en zones no urbanes, i va comprendre diverses millores del funcionament hidràulic i ambiental del riu la Tordera a la Batllòria i al Gorg Negre i també a la zona humida de les Llobateres.

Concretament, al sector de la Batllòria es va desbrossar la vegetació i es va retirar de manera selectiva l’arbrat que reduïa la capacitat de desguàs, alhora que també es va eliminar canya i altres espècies al·lòctones de ribera i s’hi varen plantar espècies autòctones.

Pel que fa al Gorg Negre i a la zona humida de les Llobateres, es va desbrossar vegetació i es va portar a terme la tala i retirada selectiva d’arbrat, reperfilat de la mota artificial de la zona humida per afavorir la interacció amb la llera i es varen retirar també elements artificials d’un gual. Per últim, es varen consolidar els talussos resultants i redistribuït els sediments, renaturalitzant de manera general els espais fluvials plantant espècies autòctones de ribera.

A continuació podeu veure unes imatges amb l’abans i el després de l’actuació de retirada del gual de ciment que ocupava la llera:

Facebook
Twitter
Categories