La zona humida de les Llobateres

La zona humida de Les Llobateres es un enclavament que es troba al terme municipal de Sant Celoni, molt propera també als termes municipals de Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Fogars de la Selva. El pas de la ruta de la Tourdera té lloc, precisament, per aquest espai que, com veureu, prové d’una antiga activitat humana que es va reconvertir en espai per a la flora i fauna d’ambients humits.

La zona humida de les Llobateres prové de la restauració d’una antiga activitat extractiva d’àrids de la llera del riu Tordera, que es va iniciar l’any 1999 amb el lideratge de l’Ajuntament de Sant Celoni com a ens impulsor. Actualment hi observareu una llacuna, de forma aproximadament rectangular, que té una fondària mitjana de 4 m i una superfície d’unes 8 Ha. La seva restauració es va realitzar, per tal de donar-li un aspecte el més natural possible, amb uns marges irregulars i heterogenis, algunes illes, etc…

En quant a vegetació, observareu una abundant presència de canyissars i bogars, herbassars humits als marges, etc., i algunes zones amb bosquines de ribera. Tots aquests ambients propicien la presència d’avifauna d’ambients humits que busquen en aquests enclavaments i en aquestes comunitats vegetals, els seus hàbitats per a reproduir-se, fer els nius, etc.

Si bé la proximitat de l’autopista AP7 és un dels seus principals problemes, és molt important que si la visiteu seguiu sempre les recomanacions de civisme i de saber estar a la natura. Malauradament, sempre hi ha comportaments incivics com l’abocament de deixalles o fins i tot la pesca furtiva. Però un dels problemes que també presenta aquest espai és el de l’alliberament d’espècies exòtiques, com per exemple de les conegudes tortugues de Florida. Al voltat de la llacuna s’ha creat una mota de terres com a sistema d’ocultació i per a reduir les pertorbacions derivades de la presència humana i el soroll ocasionat per l’autopista, tot i que l’espai disposa d’una zona d’observació ben camuflada.

En aquest espai trobareu diferents espècies de flora d’ambients humits, com el lliri groc (Iris pseudacorus), canyissar (Phragmites australis), bogues (Typha spp.), etc., i la fauna associada com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la serp d’aigua (Natrix maura) i una llarga llista d’ocells com el bernat pescaire, l’ànec collverd, la polla d’aigua, etc. Si hi esteu interessats, a la zona hi ha diversos plafons informatius, l’observatori d’aus, tanques de canalització de vianants, etc. Us animeu a fer un tram de la Tourdera per descobrir-la? Doncs podeu fer un tram dels dels municipis de Sant Celoni, Fogars de la Selva, Hostalric, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu, que us hi portin!

Facebook
Twitter
Categories