Projecte de restauració de la ribera a l’antic camp de tir de Malgrat

Després que l’any 2010 s’ordenés el cessament de l’activitat del camp de tir ubicat a la llera de la Tordera de Malgrat, donada la greu afectació que tenia en la preservació dels valors naturals i ecològics de l’espai, l’ajuntament de Malgrat de Mar ha iniciat fa unes setmanes la recuperació i restauració de tot l’espai, al costat del qual passa la ruta de la Tourdera.

Des del mes de novembre, l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha iniciat un projecte de restauració de l’espai fluvial de la riba de la Tordera per on discorre la ruta de la Tordera. Concretament, el projecte preveu la recuperació i restauració de l’espai degradat de la riba, ocupat per l’antic camp de tir.

Aquesta iniciativa ja la porta gestant l’Ajuntament des de l’any 2018, on va demanar i rebre una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia. En aquest sentit, l’Ajuntament ha signat un conveni de custòdia fluvial amb la propietat d’aquest espai per portar a terme el projecte de restitució.

El projecte incorpora actuacions com els enderrocs d’estructures fixes, retirada d’espècies invasores, etc., per tal d’adequar el sector i harmonitzar-lo en relació als valors naturals, ecològics i paisatgístics que reconeixen la llera de La Tordera com a espai natural  de la Xarxa Natura 2000.  Es tracta de naturalitzar l’espai i alhora potenciar la recuperació de l’hàbitat de ribera propi de la Tordera en aquest entorn, tot millorant la funció de connector ecològic.

Aquesta actuació enllaça just amb la zona del Pont d’en Pixota, on actualment s’estan finalitzant les darreres tasques de condicionament de l’entorn dels nous ponts per sobre la Tordera, greument malmesos pel temporal Glòria, dels quals us varem parlar en l’anterior notícia.

Imatge de les obres al camp de tir: Foto: ACA.

Facebook
Twitter
Categories